Συνεργάτες

  • ΒΛΑΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
  • ΝΙΚΟΠΟΛΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
  • ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με δικηγόρους σε ολόκληρη την Ελλάδα, για αντιμετώπιση υποθέσεων που ανακύπτουν εκτός Αθηνών, όταν δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία μας

Για τις λογιστικές υποθέσεις, την υπογραφή ισολογισμών, σύνταξη εκθέσεων ορκωτών λογιστών, και εμπειρογνωμόνων, όπως και για πάσης φύσεως οικονομικές-λογιστικές πραγματογνωμοσύνες, το γραφείο μας συνεργάζεται με καταξιωμένες φοροελεγκτικές εταιρίες και γραφεία.

Για τις τεχνικές υποθέσεις, που αφορούν αρχιτεκτονικές μελέτες, επιμετρήσεις έργων, σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων, τακτοποίηση ημιυπαιθρίων χώρων, και πάσης φύσεως στατικές και τεχνικές εργασίες, συνεργαζόμαστε με το διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο «m3design».