Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σαμέλης γεννήθηκε στις 17.4.1975 στην Αθήνα, έγγαμος, με την Γεωργία Κολοκοτρώνη, Στρατιωτικό Π.Ν., πατέρας μιας κόρης


Σπουδές:

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Αθηνών, Παρ’ Αρείω Πάγω & ΣτΕ – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ρώμης «TOR VERGATA», Δόκτωρ (Dottore) Φορολογικού Δικαίου

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ – Πτυχιούχος Πανεπιστημίου Ρώμης «ROMA TRE», Δόκτωρ (Dottore) της Οικονομίας Χρηματοοικονομικών Μεσολαβητών

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ [MSc], «Δημόσιο Δίκαιο και Δημόσια Πολιτική» στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Κατάρτισης «Φορολογικού Δικαίου» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών


Επαγγελματική Δραστηριότητα

Δικηγόρος Αθηνών, Παρ’ Αρείω Πάγω, ασκεί μάχιμη- παραστασιακή δικηγορία, ασχολούμενος, κυρίως με φορολογικές διαφορές ιδιωτών και επιχειρήσεων με το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και οικονομικά εγκλήματα και διαφορές, ενώπιον των Πολιτικών και Ποινικών Δικαστηρίων.

Τακτικό μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέχρι τις 29.8.2009, ειδικευμένος σε θέματα ελευθέρου ανταγωνισμού και ευρύτερα εμπορικού δικαίου

Πρόεδρος νομοπαρασκευαστικής επιτροπής και συντάκτης σχεδίου νόμου για την εναρμόνιση στο εθνικό δίκαιο των κοινοτικών Οδηγιών 2006/46/ΕΚ και 2007/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Εισηγητής σεμιναρίων Ποινικής Δικονομίας και Ποινικού Δικαίου για δικηγόρους και ασκουμένους από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών


Ξένες Γλώσσες:

Αγγλικά,  Γαλλικά, Ιταλικά

Πολιτική-Κοινωνική Δράση:

  • Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παλλήνης Αττικής, 2006-2010
  • Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Παλλήνης Αττικής το 2007
  • Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παλλήνης Αττικής, 2009-2010

Τακτικό Μέλος Επιτροπής Οικονομικών ΚΕΔΚΕ 2006-2010.